top of page

YAYIN İMKANLARI

1.KONGRE ÖZET-TAM METİN KİTAPLARI:

 

Katılacağınız kongre sayfasında bulunan Kongre Takvimi kısmından lütfen yayın tarihlerini kontrol ediniz.Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bunun için herhangi bir ek ücret (kongre ücreti ödemesine dahildir) talep edilmemektedir. Özet ve tam metinler kongre email adresine gönderilmelidir.

2. ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINI: :

ISPEC

Dileyen katılımcılarımız tam metinlerini uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatabilirler. Kongre organizasyonu olarak ISPEC Yayın Ajansı ile anlaşmamız bulunmaktadır. Anlaşmamız gereği yayına kabul edilen çalışmalar için ISPEC Ajans 500 TL ücret almaktadır. Çalışmanızı kitap bölümü olarak yayınlatmak isterseniz lütfen öncelikle yayın ajansının web sitesindeki yayın takvimi, yayınlanacak kitaplar ve diğer detayları dikkatle inceleyiniz. Kitap bölümlerinizi yayın ajansının yayın kurallarına uygun olarak doğrudan yayınevine kongre katılım sertifikanızla birlikte göndermelisiniz. Kongre organizasyonumuz editörlü kitap yayın süreci üzerinde herhangi bir inisiyatif kullanma ve sürece müdahale etme yetkisine sahip değildir.
Bu hususta tüm iş ve işlemler katılımcılarımızla yayın ajansı arasında yürütülmektedir.
Yayın ajansı web sitesi
https://www.ispecbooks.com/

3. DERGİ ÖNERİLERİ:

Dileyen katılımcıların tam metinleri aşağıdaki dergilerde hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Bunun için:

- Tercih ettiğiniz derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerini dikkatle okuyunuz.

- Makalenizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğrudan dergiye yüklemeniz/ göndermeniz gerekmektedir (Makalelerinizi lütfen bize göndermeyiniz).

- Makaleniz dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Kongre katılımcısı olunması dergide  makale yayınını garanti etmemektedir.

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine müdahil değildir.

- Makaleyi ilgili dergiye gönderimden itibaren ödeme dahil her aşamada lütfen dergi ile iletişim halinde olunuz.

EJONS, IEDSR tarafından yayınlanan açık erişimli, Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. EJONS Dergisi, FEN BİLİMLERİ (Matematik, Fizik, Biyoloji, Sağlık ve Mühendislik) alanında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Dergi makale gönderimi/başvurusu ücretlidir. Kongre katılımcılarımıza ücrette %50 indirimli olarak 150 TL'dir. Makalenizi sisteme yüklemeniz sonrası, dergi ekibimiz sizinle iletişime geçerek başvuru ücreti ödemesi ile ilgili bilgilendirme yapacaktır. Makalenizin dergi hakemlerince kabul edilmesi halinde yayın için tarafınızdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

https://www.ejons.co.uk

SSD Journal, SOSYAL BİLİMLER alanında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Dergi  makale gönderimi/başvurusu ücretlidir. Kongre katılımcılarımıza ücrette %50 indirimli olarak 140 TL'dir. Makalenizi sisteme yüklemeniz sonrası, dergi ekibi sizinle iletişime geçerek başvuru ücreti ödemesi ile ilgili bilgilendirme yapacaktır. Makalenizin dergi hakemlerince kabul edilmesi halinde yayın için tarafınızdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

https://www.ssdjournal.org

Sosyolojik Düşün, özelde sosyolojik araştırma ve incelemeleri konu edinen ancak diğer sosyal bilim dallarına ait multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmüş araştırma ve incelemelere de yer veren bir dergidir.Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakeme inceletebilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosdus

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi (EMİD) iktisat, işletme, maliye ve bu bilim dalları ile ilişkili sosyal bilimler alanlarında teorik ve uygulamalı özgün makaleleri yayınlayarak akademik dünyaya katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi (EMİD) iktisat, işletme, maliye ve bu bilim dalları ile ilişkili sosyal bilimler alanlarında teorik ve uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. EMİD Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır.Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid

bottom of page