top of page

DEĞERLENDİRME 
Yazarlar İçin

Özetlerinizi ve tam metinlerinizi katılmak istediğiniz kongrenin email adresine
-kongre web sitesinde yazdığı kurallara uygun olarak- word formatında gönderilmesi gerekmektedir. Hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.
Özetleri kabul edilen yazarların tam metinleri de hakem sürecine tabidir. Tam metinleri hakem sürecini geçemeyen çalışmaların yalnızca özetleri bildiri kitabında yayınlanır.


Hakemler İçin
Ispec Kongrelerinde hakemlik yapmak isteyen değerli bilim insanlarımızın Ispec Dergileri sistemine hakem kaydı yaptırması gerekmektedir. Kongre hakem süreçleri dergi sistemleri üzerinden yürütülmektedir. 
Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında hakemlik yapmak için aşağıdaki linkten kayıt yaptırınız
https://ispecjournal.org/index.php/ispecijssh

Uygulamalı bilimler alanlarında hakemlik yapmak için aşağıdaki linkten kayıt yaptırınız
https://ispecjournal.com/index.php/ispecjas

bottom of page