KONGRE TAKVİMİ

Özetlerin gönderilebileceği son gün

31 Ekim, 2020

Kongre ücretinin yatırılması ve kayıt için son gün

28 Ekim - 2 Kasım 2020

Kongre Programının ilanı

4 Kasım, 2020

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

20 Kasım, 2020

Tam Metin Kitabı KESİN Yayın Tarihi

25 Kasım, 2020

ISPEC

5. ULUSLARARASI

 TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ

13-15 Kasım 2020

Ankara, Türkiye

ıspec tarım logo.png

DEVELOPED BY ISPEC INSTITUTE,

ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020