KONGRE TAKVİMİ

Özetlerin gönderilebileceği son gün

31 Mayıs 2020

Kongre ücretinin yatırılması ve kayıt için son gün

20 Mayıs - 3 Haziran 2020

Kongre Programının ilanı

5 Haziran 2020

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

25 Haziran 2020

Tam Metin Kitabı KESİN Yayın Tarihi

10 Temmuz 2020

ISPEC

4. ULUSLARARASI

 TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ

12-14 Haziran 2020

Ankara

ıspec tarım logo.png

DEVELOPED BY ISPEC INSTITUTE,

ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020